Drodzy klienci, obecnie mogą wystąpić nieznaczne opóźnienia w realizacji zamówień.

L-SHOP-TEAM – tekstylia do promocji, pracy i rekreacji!

ZWROT TOWARÓW

Zwrot nowego, niepoddanego obróbce towaru może zostać zaakceptowany jeżeli upłynął okres nie dłuższy niż 4 tygodnie od dnia dostawy.

Do zwracanego towaru należy załączyć ksero faktury z zaznaczeniem zwracanych produktów. W przypadku łącznego zwrotu towarów z różnych dostaw, należy również w klarowny sposób posegregować towar według załączanych faktur.

Jeżeli zwrot spowodowany jest błędem dostawcy, L-Shop odbierze towar od Klienta. Możliwy jest także zwrot towaru przez Klienta. W tym przypadku L-Shop pokrywa koszty poniesione przez Klienta, o ile nie przekroczą one faktycznych kosztów jakie L-Shop poniósłby zlecając sam odbiór tego towaru.

W przypadku braku błędu ze strony dostawcy, o możliwości zwrotu pełnowartościowego towaru decyduje L-Shop. W tym przypadku po rozpatrzeniu zwrotu, Klient otrzyma fakturę korygującą oraz notę obciążeniową w wysokości 25% wartości netto zwracanego towaru. Koszty dostawy nie podlegają korekcie.

Nie są przyjmowane zwroty:

  1. rozpakowanych koszul - pozbawionych oryginalnego fabrycznego opakowania
  2. bielizny i skarpet
  3. folii L-Flex, L-Flock
  4. towaru poddanego dalszej obróbce (nadruk, haft itp.) przez klienta (wyjątek dotyczy wady ukrytej, której nie dało się stwierdzić przed obróbką)
  5. produktów marki Brook Taverner bez oryginalnego opakowania (również wieszaka)
  6. Nici w niepełnych, otwartych kartonach