Twoja hurtownia tekstyliów do promocji, pracy i rekreacji w Europie!

banner

Ochrony danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu przez nas danych

My, L-SHOP-TEAM Polska Sp.z o.o., przetwarzamy dane osobowe, gdy Państwo kontaktują się z nami, korzystają z witryny internetowej, zawierają z nami umowę lub ubiegają się o pracę w naszej firmie. Przetwarzanie danych odbywa się również podczas przeglądania naszych ofert w mediach społecznościowych, do których również ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkownika w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest:

L-SHOP-TEAM Polska Sp.z o.o.

Ul. Opatkowicka 10B

30-499 Kraków

Polska

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem gdpr@l-shop-team.eu lub poczty tradycyjnej pod adresem podanym powyżej.

3. Przetwarzanie danych w naszej witrynie internetowej

3.1. Dane dostępowe i hosting

Za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny internetowej, gromadzimy dane dostępowe, które przeglądarka automatycznie przesyła, aby umożliwić Państwu odwiedzenie witryny. Dane dostępowe obejmują w szczególności:

 • Państwa adres IP
 • nazwę żądanego pliku
 • datę i godzinę dostępu
 • ilość przesłanych danych
 • nazwę dostawcy usług internetowych składającego zapytanie
 • informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • znaczniki identyfikacyjne online (np. znaczniki identyfikacyjne urządzeń, identyfikatory sesji).

Przetwarzanie tych danych dostępowych jest oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania witryny i ulepszenia naszej oferty. Dane dostępowe są również tymczasowo przechowywane w wewnętrznych plikach dziennika (do celów opisanych powyżej) i służą opracowaniu informacji statystycznych na temat korzystania z naszej witryny internetowej w celu jej dalszego rozwoju z uwzględnieniem nawyków użytkowania odwiedzających (np. jeśli odsetek urządzeń mobilnych używanych do uzyskania dostępu do witryny wzrośnie).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO służy to ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów dotyczących odpowiedniej prezentacji naszej oferty, które mają charakter nadrzędny w kontekście równoważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej w ciągu 14 dni po zakończeniu wizyty w witrynie.

3.2. Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego dostawcę

W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu usługi hostingu i prezentacji witryn internetowych świadczy dla nas zewnętrzny dostawca: qwertiko (qwertiko GmbH, Waldstraße 41-43, 76133 Karlsruhe, Niemcy). Wszystkie dane zebrane podczas korzystania z tej witryny internetowej lub dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach w naszej witrynie będą przetwarzane na serwerach tego dostawcy. Firma, z którą zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych, zobowiązała się do przechowywania danych wyłącznie na terenie Europy.

3.3. Rejestracja, marketing skierowany do obecnych klientów

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się w naszym obszarze logowania, aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji w naszej witrynie internetowej. Podkreśliliśmy dane, które należy wprowadzić w naszym formularzu jako odpowiednie pola obowiązkowe. Rejestracja nie jest możliwa bez podania tych danych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; jeśli nie są Państwo stroną umowy, opieramy przetwarzanie na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest tutaj nawiązywanie lub rozwiązywanie stosunków gospodarczych. W pozostałym zakresie do niniejszej umowy mają zastosowanie nasze OWH.

3.4. Zamówienia

3.4.1. Proces składania zamówienia

Podczas procesu składania zamówienia gromadzimy obowiązkowe dane niezbędne do realizacji umowy:

 • zwrot grzecznościowy
 • firma
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia (tylko w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej)
 • adres e-mail
 • hasło
 • adres do faktury i adres do wysyłki.

Możliwe jest podanie opcjonalnych danych, takich jak numer telefonu i faksu, abyśmy mogli również skontaktować się z Państwem za pośrednictwem tych kanałów w przypadku pytań. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; jeśli nie są Państwo stroną umowy, opieramy przetwarzanie na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest tutaj nawiązywanie lub rozwiązywanie stosunków gospodarczych.

3.4.2. Badanie zdolności kredytowej

Od (nowych) klientów, którzy płacą z góry, nie uzyskujemy żadnych informacji o zdolności kredytowej. Jeśli w ramach pierwszego lub kolejnego zamówienia w naszym sklepie internetowym lub korzystania z alternatywnych metod składania zamówień, np. zakupu na fakturę, preferują Państwo płatność kartą kredytową, sprawdzamy Państwa zdolność kredytową, aby móc zaoferować odpowiednią opcję płatności po złożeniu zamówienia. W tym celu zlecamy wyspecjalizowanym biurom informacji kredytowej określenie Państwa zdolności kredytowej.

W tym celu przekazujemy dane osobowe wymagane do sprawdzenia zdolności kredytowej następującej firmie:

 • Krajowy Rejestr Długów - Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  ul. Danuty Siedzikówny 12
  51-214 Wrocław
  Polska

Ponadto badanie zdolności kredytowej jest przeprowadzane w ramach bieżących stosunków gospodarczych, np. w przypadku zmian formy spółki, powtarzających się negatywnych zdarzeń płatniczych, takich jak niewywiązanie się z płatności lub zawarcia umów dotyczących limitów kredytowych. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest minimalizowanie ryzyka niewywiązania się z płatności kredytowej i zaoferowanie wygodnej formy płatności.

3.5. Kontakt

Mają Państwo różne możliwości skontaktowania się z nami. Obejmują one formularz kontaktowy, ogólny numer telefonu do obsługi klienta i adres e-mail obsługi klienta. Z reguły opieramy przetwarzanie danych na art. 6 (1) lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest skuteczne przetwarzanie kierowanych do nas zapytań oraz, w stosownych przypadkach, nawiązywanie lub rozwiązywanie stosunków gospodarczych. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy lub jest nawiązywany w ramach umowy, której Państwo są stroną, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 (1) lit. b) RODO. Dane zebrane przez nas podczas korzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po pełnym przetworzeniu Państwa zapytania, chyba że nadal będziemy potrzebować tego zapytania w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych (patrz sekcja „Okres przechowywania”).

3.6. Reklama za pośrednictwem poczty i prawo do sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego użytkownika do własnych celów reklamowych, np. w celu przesyłania pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO służy to, w kontekście równoważenia interesów, ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z przesyłaniem treści reklamowych naszym klientom.
Przesyłki reklamowe są dostarczane w ramach przetwarzania realizowanego w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu przekazujemy Państwa dane w tym celu.
Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu Państwa danych do tych celów, wysyłając wiadomość na adres podany poniżej.

3.7. Loteria

Masz możliwość wzięcia udziału w naszych loteriach.

W kontekście konkursów wykorzystujemy dane użytkownika w celu przeprowadzenia loterii i powiadomienia go o nagrodzie. Szczegółowe informacje można znaleźć, w stosownych przypadkach, w warunkach uczestnictwa w danej loterii. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa loterii zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Wszelkie przetwarzanie danych w innych lub dalszych celach, w szczególności w celach reklamowych, będzie odbywać się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) a RODO.

Podstawą do wysłania oferty udziału w loterii jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli została nam ona udzielona, a w pozostałych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 7 ust. 3 UWG. 6 (1) lit. f RODO w związku z sekcją 7 (3) UWG, w oparciu o nasz uzasadniony interes w oferowaniu loterii i wzmacnianiu lojalności naszych klientów.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu oferty udziału w loteriach, a także promocyjnemu wykorzystaniu jego danych, korzystając z odpowiedniego linku w wiadomościach e-mail lub powiadamiając wyżej wymienione dane kontaktowe (np. pocztą elektroniczną lub listownie) lub odwołać ją ze skutkiem na przyszłość bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie ze stawkami podstawowymi.

4. Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe, które są automatycznie przechowywane w przeglądarce na Państwa komputerze wraz z ciągiem znaków specyficznym dla danego komputera. Używamy wyłącznie plików cookie, które są absolutnie niezbędne do działania witryny internetowej, w celu realizacji żądanej usługi. Te pliki cookie są ustawiane bez zgody użytkownika zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji (TTDSG). Dalsze przetwarzanie informacji uzyskanych z plików cookie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym zakresie jest zapewnienie Państwu realizacji żądanej usługi.
Wykorzystywane są następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookie Funkcja Domena Okres przechowywania
sid Ten plik cookie przechowuje informacje o tym, czy bieżący użytkownik jest zalogowany, i umożliwia pobieranie danych specyficznych dla użytkownika, takich jak historia zamówień. shop.l-shop-team.pl Sesja
sid_key Ten plik cookie przechowuje identyfikator sesji bieżącego użytkownika. shop.l-shop-team.pl Sesja
language Ten plik cookie przechowuje informacje, który język powinien być wyświetlany. shop.l-shop-team.pl Sesja
sid

Funkcja

Ten plik cookie przechowuje informacje o tym, czy bieżący użytkownik jest zalogowany, i umożliwia pobieranie danych specyficznych dla użytkownika, takich jak historia zamówień.

Okres przechowywania

Sesja

sid_key

Funkcja

Ten plik cookie przechowuje identyfikator sesji bieżącego użytkownika.

Okres przechowywania

Sesja

language

Funkcja

Ten plik cookie przechowuje informacje, który język powinien być wyświetlany.

Okres przechowywania

Sesja

5. Google Maps

Do wyświetlania danych z serwisu Mapy Google używamy tak zwanego rozwiązania opartego na dwóch kliknięciach. Ten plik cookie zapisuje dokonany wybór, dzięki czemu nie trzeba ponownie aktywować map przy każdej wizycie w naszej witrynie internetowej. Nasza witryna internetowa korzysta z usługi Mapy Google, która jest oferowana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia dla osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, (razem „Google”) dla wszystkich innych osób. Aby używane przez nas materiały mapowe Google mogły być zintegrowane i wyświetlane w Państwa przeglądarce internetowej, musi ona nawiązać połączenie z serwerem Google, który może również znajdować się w Stanach Zjednoczonych, po wywołaniu naszej witryny internetowej.

Poprzez integrację materiałów mapowych Google otrzymuje informacje, że strona naszej witryny została wywołana z adresu IP urządzenia użytkownika. Jeśli użytkownik wywoła usługę Mapy Google w naszej witrynie internetowej, gdy jest zalogowany do swojego profilu Google, Google może również powiązać to zdarzenie z jego profilem Google. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem Google, musi wylogować się z Google przed wejściem na naszą stronę kontaktową. Google przechowuje dane użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i spersonalizowanej prezentacji usługi Mapy Google. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z  polityką prywatności Google i  dodatkowymi warunkami korzystania z Map Google.

Podczas integracji map z serwisu Mapy Google korzystamy z tak zwanego rozwiązania opartego na dwóch kliknięciach. Oznacza to, że gdy odwiedzają Państwo stronę, na której osadzone są mapy Google, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane do Google. Dane są przekazywane do Google tylko wtedy, gdy użytkownik aktywuje osadzoną mapę.

6. Matomo

W naszej witrynie internetowej używamy oprogramowania Matomo do analizy typu open source do przeprowadzania statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Oprogramowanie Matomo jest obsługiwane na naszych serwerach i żadne dane nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym (np. Matomo). Adres IP przetwarzany w celu zarejestrowania Państwa wizyty jest natychmiast anonimizowany (ostatnie 2 bajty adresu IP są anonimizowane). Tylko zanonimizowany adres IP jest wykorzystywany do przetwarzania i przechowywania danych o Państwa wizycie. Następujące dane mogą być przechowywane w dzienniku odwiedzin wraz ze spseudonimizowanym identyfikatorem odwiedzającego (odcisk palca urządzenia):

 • zanonimizowany adres IP
 • odwiedzone strony (data, godzina, adres URL, nazwa, długość pobytu na stronie)
 • pobrane pliki
 • kliknięte linki do innych stron internetowych
 • system operacyjny
 • typ, wersja i język przeglądarki
 • typ, marka, model i rozdzielczość urządzenia
 • przybliżona lokalizacja (na podstawie zanonimizowanego adresu IP)
 • adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona)

Dzienniki odwiedzin są automatycznie usuwane po siedmiu dniach, a raporty dzienne po 24 miesiącach. Mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia informacji o Państwa wizycie, odpowiednio ustawiając przeglądarkę (Do Not Track) (patrz wyjaśnienia w poprzedniej sekcji) lub korzystając z poniższego przycisku rezygnacji (opt-out). Spowoduje to utworzenie dezaktywującego pliku cookie, dzięki czemu skrypt Matomo nie będzie już stosowany. Jeśli przycisk rezygnacji nie jest wyświetlany poniżej, prawdopodobnie jest on blokowany przez blokadę reklam lub podobną technologię w przeglądarce – w takim przypadku należy sprawdzić ustawienia przeglądarki.

Matomo Opt-Out button

7. Obecność online w mediach społecznościowych

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych, aby komunikować się tam m.in. z klientami i zainteresowanymi stronami oraz dostarczać informacje o naszych produktach i usługach. Dane użytkowników są zazwyczaj przetwarzane do celów badań rynkowych i reklamowych. W ten sposób można tworzyć profile użytkowania na podstawie zainteresowań użytkowników. W tym celu pliki cookie i inne identyfikatory są przechowywane na komputerach użytkowników. Na podstawie tych profili użytkowania reklamy są następnie umieszczane na przykład w sieciach społecznościowych, ale także w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych. W ramach funkcjonowania naszej obecności online mamy możliwość uzyskania dostępu do informacji, takich jak statystyki dotyczące korzystania z naszej obecności online, które są dostarczane przez sieci społecznościowe. Statystyki te są zagregowane i mogą obejmować w szczególności informacje demograficzne (np. wiek, płeć, region, kraj), a także dane dotyczące interakcji z naszą obecnością online (np. polubienia, subskrypcje, udostępnianie, przeglądanie zdjęć i filmów) oraz posty i treści rozpowszechniane za ich pośrednictwem. Może to również dostarczyć informacji o zainteresowaniach użytkowników oraz o tym, które treści i tematy są dla nich szczególnie istotne. Informacje te mogą być również wykorzystywane przez nas w celu dostosowania projektu, naszych działań i treści w ramach obecności online oraz ich optymalizacji dla naszych odbiorców. Szczegółowe informacje i linki do danych sieci społecznościowych, do których mamy dostęp jako operatorzy obecności online, znajdują się na poniższej liście. Gromadzenie i wykorzystywanie tych statystyk odbywa się z reguły na podstawie umowy o współadministrowanie danymi osobowymi. Jeżeli ma to zastosowanie, odpowiednia umowa jest wymieniona poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO, jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym informowaniu użytkowników i komunikowaniu się z nimi. Podstawę prawną przetwarzania danych prowadzonego przez sieci społecznościowe na ich własną odpowiedzialność można znaleźć w polityce prywatności danej sieci społecznościowej. Poniższe linki zawierają również dalsze informacje na temat przetwarzania danych i możliwości wyrażenia sprzeciwu. Zwracamy uwagę, że zapytania dotyczące ochrony danych można najskuteczniej składać u odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej, ponieważ tylko oni mają dostęp do danych i mogą bezpośrednio podjąć odpowiednie środki.

Xing / Kununu (New Work SE, Dammtorstr. 30, Hamburg 20354, Niemcy)
- Polityka prywatności i rezygnacja

8. Składanie podania o pracę

Oferujemy możliwość składania podań na wolne stanowiska pracy w naszej firmie, np. za pośrednictwem adresu e-mail info@l-shop-team.pl. Celem gromadzenia danych w tym zakresie jest wybór kandydatów do ewentualnego nawiązania stosunku pracy. W celu przyjęcia i przetworzenia podania o pracę gromadzimy w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dokumenty rekrutacyjne (np. referencje, CV), datę najwcześniejszego możliwego rozpoczęcia zatrudnienia oraz oczekiwania dotyczące wynagrodzenia. Podstawą prawną przetwarzania dokumentów rekrutacyjnych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz art. 88 ust. 1 RODO w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). W przypadku zatrudnienia dokumenty rekrutacyjne zostaną dołączone do akt osobowych. Są to dokumenty, które przesłali nam Państwo w trakcie procesu rekrutacyjnego, oraz dokumenty, które przygotowaliśmy w procesie rekrutacyjnym (np. notatki dotyczące postępowania rekrutacyjnego). Jeśli zostaną Państwo zatrudnieni, zostaną Państwo osobno poinformowani o przetwarzaniu Państwa danych w ramach stosunku pracy. W przypadku zaakceptowania podania o pracę i nawiązania stosunku pracy przechowujemy dane rekrutacyjne tak długo, jak jest to konieczne do nawiązania stosunku pracy oraz w zakresie, w jakim przepisy prawa uzasadniają obowiązek ich przechowywania.

9. Przekazywanie danych

Gromadzone przez nas dane są przekazywane tylko wtedy, gdy:

 • użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny, podlegający ochronie interes w nieujawnianiu Państwa danych.
 • jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; lub.
 • jest to prawnie dozwolone i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do przetwarzania stosunków umownych z Państwem lub do wdrożenia środków przedumownych, które są realizowane na Państwa żądanie.

Część przetwarzania danych może być realizowana przez naszych usługodawców. Oprócz usługodawców już wymienionych w niniejszej polityce prywatności obejmują one w szczególności dostawców usług informatycznych, którzy utrzymują nasze systemy i firmy konsultingowe. Dostawcy usług są związani naszymi instrukcjami w ramach zleconego przetwarzania lub zawarli z nami inne umowy dotyczące ochrony danych, na przykład dlatego, że przetwarzamy dane jako współadministratorzy. Współpracujemy również z partnerami, którzy są zawodowo zobowiązani do zachowania tajemnicy, takimi jak doradcy podatkowi, prawnicy i inni usługodawcy.

10. Okres przechowywania

Co do zasady przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy. Po tym czasie niezwłocznie usuwamy dane, chyba że nadal potrzebujemy ich do końca ustawowego okresu przedawnienia w celach dowodowych do dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub z powodu realizacji ustawowych obowiązków przechowywania. Do celów dowodowych musimy przechowywać dane umowne przez trzy lata od końca roku, w którym zakończył się stosunek gospodarczy z użytkownikiem. Wszelkie roszczenia ulegają przedawnieniu najwcześniej w tym momencie, zgodnie ze standardowym ustawowym terminem przedawnienia. Nawet po tym okresie nadal musimy przechowywać niektóre Państwa dane ze względów księgowych. Jesteśmy do tego zobowiązani ze względu na prawne obowiązki przechowywania dokumentacji, które wynikają w szczególności z niemieckiego kodeksu handlowego i niemieckiego kodeksu podatkowego. Określone tam okresy przechowywania dokumentów wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.

11. Prawa użytkownika

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
 • prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO)
 • prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Aby skorzystać z opisanych tutaj praw, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z powyższych danych kontaktowych. Zastosujemy się do wniosku o ochronę danych pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów prawnych. Państwa zapytania dotyczące praw do ochrony danych i nasze odpowiedzi na nie będą przechowywane w celach dokumentacyjnych przez okres do trzech lat, a w indywidualnych przypadkach dłużej, jeśli istnieje podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jest nasz interes związany z obroną przed wszelkimi roszczeniami cywilnymi zgodnie z art. 82 RODO, unikaniem płacenia kar pieniężnych zgodnie z art. 83 RODO i wypełnianiem naszych obowiązków w zakresie odpowiedzialności zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO.
Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do odpowiedzialnego za nas organu ochrony danych. Mogą Państwo dochodzić tego prawa w organie nadzorczym w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. W Kraków , siedzibie L-SHOP-TEAM Polska Sp.z o.o., właściwym organem nadzorczym jest: Krajowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Oznacza to, że w przyszłości nie będziemy już przetwarzać danych na podstawie tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu wycofania. W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeśli chodzi o sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, które również zostanie przez nas zrealizowane bez podawania przyczyn. W celu skorzystania z prawa do wycofania zgody lub sprzeciwu wystarczy wysłać nieformalną wiadomość, wykorzystując do tego celu powyższe dane kontaktowe.

Wersja: 06/2024