Największy wybór w Polsce tekstyliów do promocji, pracy i rekreacji!

DANE FIRMY

Firmie: L-SHOP-TEAM Polska Sp.z o.o.
Adres: Ul. Opatkowicka 10B, 30-499 Kraków
Prezes Zarządu: Miroslaw Lukoschek

Telefon: +48 12 446 78 10
Fax: +48 12 446 78 14
E-Mail.: info@l-shop-team.pl
web: www.ksiazkawyboru.pl

NIP: 679-307-67-96
REGON 122434155
KRS: 0000400608
Kapitał zakładowy Spółki: 25.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego